Coaching

Coaching is een proces dat mensen door gesprekken vooruit helpt in het zoeken naar antwoorden.

Daarbij worden de mogelijkheden die er zijn, onderzocht en gekeken naar acties die het doel kunnen bewerkstelligen.

Door gesprekstechnieken komt de client eigenlijk bij zijn eigen antwoord. De coach luistert met aandacht en acceptatie zonder oordeel.

In 2018-2019 heb ik het diploma van Professioneel Coach behaald. Samen met de cliënt zal ik naar een oplossing zoeken voor de hulpvraag.
Het heeft een meerwaarde om dit ook met Haptotherapie te verbinden, zodat ook het lichaam bij het proces betrokken wordt en reacties/patronen gevoeld kunnen worden.