Haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie met het lichaam als instrument met als uitgangspunt het voelen en ervaren. Het gaat over contact maken met jezelf en het verbinden met de ander. Daar waar problemen ontstaan tussen voelen en denken biedt haptotherapie ondersteuning en begeleiding. Door middel van gesprekken, ervaringsoefeningen en aanraking worden de signalen van het lichaam duidelijk en kunnen we daar betekenis aan geven. Op die manier levert haptotherapie een bijdrage aan de bewustwording van het gevoelsleven. Het doel is dat denken en voelen weer met elkaar in evenwicht komen. Daardoor wordt de veerkracht groter, zodat je vitaler en sterker in het leven staat.

De eerste sessie is een kennismaking waarbij samen de hulpvraag geformuleerd wordt door middel van gesprek en ervaringsoefeningen. Dan wordt besproken of haptotherapie iets voor je kan betekenen. Na drie keer wordt er bekeken of de behandelingen al een verandering hebben gebracht. Doordat een consult 70 minuten duurt is er tijd voor een gesprek, oefeningen en aanraken op de bank. Hierdoor krijg je veel input en wordt het proces versneld. In het algemeen zijn een aantal sessies voldoende om met de opgedane ervaring en inzicht het leven op een nieuwe manier te leven.